برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

emotive character

emotive character را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
ویژگی عاطفی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی emotive character مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )