انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 894 100 1

واژه enantiomer در جمله های نمونه

1. Celiprolol enantiomer was resolved directly by using normal phase HPLC with urea derivative as chiral stationary phase (CSP).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انانتیومر Celiprolol بطور مستقیم با استفاده از HPLC فاز طبیعی با مشتق urea به عنوان فاز ساکن کایرال حل شد (CSP)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سولپرولول آنانتیمور به طور مستقیم با استفاده از HPLC فاز فاکتور با مشتق اوره به عنوان فاز ثابت کریال (CSP) حل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The enantiomer of some chiral drugs has different pharmacology activity and different applying.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انانتیومر برخی از داروهای chiral، فعالیت داروشناسی و کاربرد متفاوتی دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Enantiomere برخی از داروهای شیمیایی دارای فعالیت های مختلف دارویی و مختلف استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Aspartic acid enantiomer in human dentin was seperated and identified by chiral capillary gas chro - matography.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انانتیومر Aspartic در dentin انسان seperated بوده و توسط gas capillary chiral capillary شناسایی شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انانتیمور اسیدآمریک اسیدآمیک در دنتین انسان جدا شده و با استفاده از کروماتوگرافی گاز کاپیال گاز شناسایی شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The enantiomer that rotates the plane to the right is referred to as the dextrorotatory.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انانتیومر که صفحه سمت راست می‌چرخد به عنوان the نامیده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انانتیومور که هواپیما را به سمت راست چرخانده است، نامیده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Celiprolol enantiomer was resolved directly by using phase HPLC with urea derivative chiral stationary phase ( CSP ).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انانتیومر Celiprolol بطور مستقیم با استفاده از HPLC فاز با فاز ثابت urea chiral حل شد (CSP)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سولپرولول آنانتیمور به طور مستقیم با استفاده از فاز HPLC با فاز ثابت کریستال مشتق شده اوره (CSP) حل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. METHODS:Comprehensivelly analyzing the status of the wildlife and the planting herb resource of galantamine, and the progress of synthesizing racemized galantamine and it's enantiomer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌ها: تحلیل وضعیت حیات وحش و کاشت منبع گیاهی گیاهان دارویی و پیشرفت سنتز racemized galantamine و انانتیومر ها
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش ها: به طور Comprehensivelly تجزیه و تحلیل وضعیت حیوانات و منابع گیاهی گیاه گلانتامین، و پیشرفت سنتز گلانتامین racemized و enantiomer
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. AIM : To an assay method for the determination ofd timolol, its related substances and enantiomer purity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به روش سنجش برای تعیین ofd timolol، مواد مرتبط آن و پاکی انانتیومر آن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اهداف: به روش تست برای تعیین timolol، مواد مربوط به آن و خلوص enantiomer
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The method and technical development of acetonation of hexabasic alcohol, and its application in the synthesis of one enantiomer of drugs were reviewed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش و توسعه تکنیکی of الکل، و کاربرد آن در سنتز یک انانتیومر از مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش و تکنيک توسعه استونيوم الکل هگزازاز و کاربرد آن در سنتز يک آنانتيومر داروها مورد بررسي قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. In response to the best conditions, the reaction rate achieved 9 5% and the enantiomer excess value achieved 100%.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در پاسخ به بهترین شرایط، نرخ واکنش به ۹ % رسید و انانتیومر اضافی انانتیومر به ۱۰۰ % رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در واکنش به بهترین شرایط، میزان واکنش 5/9٪ و مقدار اضافی آناتومیک به 100٪ رسید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. AIM:To establish an assay method for the determination ofd timolol, its related substances and enantiomer purity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]AIM: برای ایجاد یک روش سنجش برای تعیین ofd timolol، مواد مرتبط آن و پاکی انانتیومر آن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اهداف: برای ایجاد یک روش تست برای تعیین timolol، مواد مربوط به آن و خلوص enantiomer
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Allethrolone is an important intermediate in chiral synthesis of allethrin, so it is important to find out a good way to separate the enantiomer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Allethrolone یک واسط مهم در سنتز chiral of است، بنابراین یافتن راهی خوب برای جداسازی انانتیومر ها مهم است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آللتورون یک ماده مهم در ترکیب شیمیایی آللتین است، بنابراین مهم است که روش خوبی برای جداسازی آنتی بیوتیک پیدا کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. This paper has reviewed the developments of the separation of enantiomer CEC. 35 references were quoted.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله پیشرفت جداسازی of CEC را مورد بررسی قرار داده‌است به نقل از ۳۵ مرجع
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله تحولات جداسازی CEC انانتیوم را بررسی کرده است 35 نقل قول نقل شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The conditions and equipment should be shown to be suitable to confirm the stereochemical identity of a racemate or an enantiomer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شرایط و تجهیزات باید برای تایید هویت stereochemical یک racemate یا انانتیومر نشان‌داده‌شده، مناسب باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شرایط و تجهیزات باید مناسب باشد تا هویت استریو شیمیایی یک نژاد یا یک آنانتیمور تایید شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی enantiomer در دیکشنری تخصصی

enantiomer
[شیمی] انانتیومر ، ایزومر آینه ای
[پلیمر] ایزومر آینه ای

معنی کلمه enantiomer به انگلیسی

enantiomer
• each of the pair of crystals or molecules that are mirror images of each other

enantiomer را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی enantiomer

ebitaheri@gmail.com ٠٩:٢١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢
[شیمی ، زیست‌شناسی]

پاد همسان‌پار ، پاد قرینه‌پار
|

پیشنهاد شما درباره معنی enantiomerنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی enantiomer
کلمه : enantiomer
املای فارسی : انانتیومر
اشتباه تایپی : ثدشدفهخئثق
عکس enantiomer : در گوگل


آیا معنی enantiomer مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )