برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1223 100 1

end around

/ˈendəˈraʊnd/ /endəˈraʊnd/

دور گشتی، دور گرد

معنی عبارات مرتبط با end around به فارسی

رقم قرضی دور گشتی
رقم نقلی دورگشتی
تغییر مکان دورگشتی

end around را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی end around
کلمه : end around
املای فارسی : عند اراند
اشتباه تایپی : ثدی شقخعدی
عکس end around : در گوگل

آیا معنی end around مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )