برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1294 100 1

ensue

/enˈsuː/ /ɪnˈsjuː/

معنی: از دنبال امدن، منتج شدن، از پس امدن، بعد آمدن
معانی دیگر: پی آمدن، پی آوردن، (به دنبال چیزی یا در نتیجه ی چیزی) روی دادن، (قدیمی) تعقیب کردن، دنبال رفتن، بعدامدن

بررسی کلمه ensue

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: ensues, ensuing, ensued
مشتقات: ensuing (adj.), ensuingly (adv.)
(1) تعریف: to occur just after another event.
مترادف: follow
مشابه: result, succeed

(2) تعریف: to occur as the result of an earlier event.
مترادف: arise, follow, proceed, result
مشابه: eventuate

- The day after the attack, a declaration of war ensued.
[ترجمه ترگمان] روز بعد از حمله، اعلام جنگ درگرفت
[ترجمه گوگل] روز بعد از حمله، اعلام جنگ شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Anger and outrage ensued upon the publication of this revealing book about a national hero.
[ترجمه ترگمان] خشم و خشم در پی انتشار این کتاب آشکار درباره یک قهرمان ملی صورت گرفت
[ترجمه گوگل] خشم و خشم پس از انتشار این کتاب افشاگرانه در مورد قهرمان ملی ایجاد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه ensue در جمله های نمونه

1. What will ensue from / on these actions?
[ترجمه جمال محسنی اصل] این کارها چه عاقبتی در پی خواهد داشت؟
|
[ترجمه ترگمان]در این اعمال چه اتفاقی روی خواهد داد؟
[ترجمه گوگل]از این اقدامات چی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. What will ensue from this?
[ترجمه ترگمان]پس از این ماجرا چه خواهد شد؟
[ترجمه گوگل]از این چه اتفاقی می افتد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Who knows what a bother may ensue from overpopulation?
[ترجمه جمال محسنی اصل] چه کسی می داند چه دردسری ممکن است در پی افزایش بیش از حد جمعیت رخ بدهد؟|
[ترجمه ترگمان]از کجا معلوم که این ماجرا از overpopulation چه خبر است؟
[ترجمه گوگل]چه کسی می داند چه زحمتی ممکن اس ...

مترادف ensue

از دنبال امدن (فعل)
attend , ensue
منتج شدن (فعل)
end , result , ensue , eventuate
از پس امدن (فعل)
ensue
بعد آمدن (فعل)
ensue

معنی کلمه ensue به انگلیسی

ensue
• follow as a consequence of, happen as a result of
• if something ensues, it happens immediately after something else; a formal word.

ensue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
درپی آمدن
سحر
منتج از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ensue
کلمه : ensue
املای فارسی : انسوئه
اشتباه تایپی : ثدسعث
عکس ensue : در گوگل

آیا معنی ensue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )