برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1319 100 1

enterprising

/ˈentərˌpraɪzɪŋ/ /ˈentəpraɪzɪŋ/

(اهل دست زدن به کارهای تولیدی یا بدیع و دارای احتمال زیان) پر همت، بلندهمت، سیجکار، پرپشتکار، متهوردراقدام بکارهای مهم، دلدار، بی باک، دل بدریازن

بررسی کلمه enterprising

صفت ( adjective )
مشتقات: enterprisingly (adv.)
• : تعریف: bold, energetic, and full of initiative.
مترادف: ambitious, bold, resourceful
متضاد: lazy, unenterprising, unimaginative
مشابه: adventuresome, adventurous, aggressive, assertive, audacious, creative, dauntless, energetic, imaginative, intrepid, inventive, venturesome, venturous, zealous

واژه enterprising در جمله های نمونه

1. enterprising farmers who expanded their land holdings
کشاورزان بلندهمتی که زمین‌های کشاورزی خود را توسعه دادند

2. an enterprising young man
جوان با پشتکار و اهل ریسک

3. a merchant who has made a number of enterprising journeys
بازرگانی که سفرهای متعدد تجاری انجام داده است

4. Some enterprising girls organized a sponsored walk.
[ترجمه ترگمان]برخی از دختران متهور یک پیاده‌روی با حمایت مالی را ترتیب دادند
[ترجمه گوگل]برخی از دختران پرآوازه یک پیاده روی تحت حمایت قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. One enterprising farmer opened up his field as a car park and charged people £10 to park there.
[ترجمه ترگمان]یک کشاورز enterprising مزرعه خود را به عنوان پارک ماشین باز کرد و ۱۰ پوند را به پارک برد
[ترجمه گوگل]یکی از مزرعه های فعال، زمین خود را به عنوان یک پارک ماشین باز کرد و 10 پوند را به پارک کردن آن پرداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The business was started by a couple of enterprising young women.
[ترجمه ترگمان]این کسب‌وکار توسط دو زن جوان و مته ...

معنی کلمه enterprising به انگلیسی

enterprising
• energetic, venturesome, resourceful, inventive
• someone who is enterprising is willing to try out new ways of doing and achieving things.

enterprising را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Marjaneh
خلاق ، پر پشتکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی enterprising
کلمه : enterprising
املای فارسی : انترپریسینگ
اشتباه تایپی : ثدفثقحقهسهدل
عکس enterprising : در گوگل

آیا معنی enterprising مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )