برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1325 100 1

entrance fee

/ˈentrənsˈfiː/ /ɪnˈtrɑːnsfiː/

حق ورود، پول ورود

واژه entrance fee در جمله های نمونه

1. How much is the entrance fee?
[ترجمه ترگمان]دست‌مزد ورودی چقدره؟
[ترجمه گوگل]هزینه ورودی چقدر است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The gallery charges an entrance fee.
[ترجمه ترگمان] توی گالری - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ترجمه گوگل]گالری هزینه ی ورودی را پرداخت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There's a stiff £6 entrance fee to the exhibition.
[ترجمه ترگمان]یک هزینه ورودی با ۶ پوند برای این نمایشگاه وجود دارد
[ترجمه گوگل]هزینۀ ورودی 6 پوند به نمایشگاه وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The entrance fee is six pounds, two pounds for the unwaged.
[ترجمه ترگمان]هزینه ورودی شش پوند و دو پوند برای the است
[ترجمه گوگل]هزینه ورودی شش پوند، دو پوند برای غیرقانونی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه entrance fee به انگلیسی

entrance fee
• payment made to gain admission into an establishment or place
• an entrance fee is a sum of money which you pay before you enter a cinema, museum, etc, or which you have to pay in order to join an organization.

entrance fee را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی entrance fee
کلمه : entrance fee
املای فارسی : انترنک فی‌
اشتباه تایپی : ثدفقشدزث بثث
عکس entrance fee : در گوگل

آیا معنی entrance fee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )