برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

escalation procedure

escalation procedure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریــــــماه رفیعی
بازاریابی: شرایط ویژه رفع مشکل مشتریان

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی escalation procedure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )