برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

evolution is love acts

evolution is love acts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
تكامل ، اعمال عشق است
he his mode life anos love of life a poetic mode emotional and thought
From the style of attitude and insight in the life of love, in the evolution is acts with expressive love
او حالت زندگی خود را به عنوان عشق به زندگی یک حالت شعری عاطفی و فکر
از سبک نگرش و بینش در زندگی عشق، در تکامل عمل با عشق بیاني می كند
shiva_sisi‌
اعمال عشق
ببخشید یه سوال شما اقا محسن عشق ستاره خانوم هستید؟ببخشید پرسیدم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی evolution is love acts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )