برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

examples

examples را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A.H
نمونه ها
نگار
نمونه ها
Nahid.f
نمونه ها
الناز
یاد گرفتن خوندن متن
ghgc
نمونه هایی

zra
نمونه
Mar yam
نمونه ها

Mar yam
نمونه ها
Mar yam
یاد گرفتن خواندن مطلب
NaFas
نمونه ها
Amir Mahdi Amiri
تشبیه کردن
Gelareh
نمونه ها
Mina
مثال ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی examples مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )