انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1101 100 1

excise

تلفظ excise
تلفظ excise به آمریکایی تلفظ excise به انگلیسی

معنی: مالیات غیر مستقیم، مالیات کالاهای داخلی، قطع کردن، مالیات بستن بر، شکافتن
معانی دیگر: (در اصل) مالیات، باژ، ساو، ستام، مالیات غیر مستقیم (مانند مالیات بر مواد خوراکی و سیگار و بنزین)، ناراست باژ (excise tax هم می گویند)، (حق الامتیازی که برای بهره برداری از برخی منابع یا پرداختن به برخی فعالیت ها به دولت پرداخت شود) عوارض، مالیات بهره برداری، (جراحی) بریدن ودرآوردن (غده یا عضو بدن)، برآری کردن، (از متن نوشتار یا فیلم و غیره) حذف کردن، ستردن

بررسی کلمه excise

اسم ( noun )
(1) تعریف: a tax levied on the manufacture or sale of certain goods within a nation or state.
مشابه: levy

- The state may increase the excise on alcoholic beverages.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] دولت ممکن است مالیات نوشیدنی‌های الکلی را افزایش دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] دولت ممکن است مالیات بر درآمد مشروبات الکلی را افزایش دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: a tax levied on those obtaining licenses to perform certain jobs, sports, or the like; licensing fee.
مشابه: levy
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: excises, excising, excised
• : تعریف: to levy an excise tax on.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: excises, excising, excised
مشتقات: excisable (adj.), excision (n.)
• : تعریف: to remove by or as though by cutting; cut out.
مشابه: trim

واژه excise در جمله های نمونه

1. Customs and excise receipts rose 5 per cent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درآمد گمرک و گمرک ۵ درصد افزایش یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رسید گمرک و مالیات غیر مستقیم 5 درصد افزایش یافت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The excise on beer was increased under the last government.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مالیات آبجو در آخرین دولت افزایش یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مالیات بر ارزش افزوده در آبجو تحت آخرین دولت افزایش یافت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The abolition of excise duty in 185heralded a period of growth and prosperity for the soap industry.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لغو عوارض گمرکی در ۱۸۵، حاکی از یک دوره رشد و رونق صنعت صابون بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لغو وظیفه مالیات غیر مستقیم در سال 185 یک دوره رشد و رفاه برای صنعت صابون بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. H M Customs and Excise confirmed yesterday that they had to be implemented by 1 January 1990.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گمرک و گمرک روز گذشته تایید کردند که باید تا ۱ ژانویه ۱۹۹۰ اجرا شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]H M Customs and Excise روز گذشته تأیید کرد که باید آنها را تا 1 ژانویه 1990 به اجرا درآورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. No obvious explanation was available and Customs and Excise raised an assessment.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ توضیح آشکاری در دسترس نبود و گمرک و گمرک یک ارزیابی را مطرح کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ توضیحی واضح در دسترس نبود و گمرک و کالای خصوصی ارزیابی را مطرح کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Customs and Excise men investigating the import of obscene material swooped on the home of bearded Paul Bradburn.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ماموران گمرک و گمرک در حال بررسی وارد کردن مواد مستهجن از خانه پاول Bradburn بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گمرک و کالاهای گمرکی واردات کالاهای ناخوشایند را در خانه پل Ridburn ریش گذاشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The excise tax, a provision in the bill, will go into effect seven days later.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مالیات غیرمستقیم، که در این لایحه ارائه می‌شود، هفت روز بعد به اجرا در خواهد آمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مالیات مالیات غیر مستقیم، مقرری در این لایحه، هفت روز بعد اجرا خواهد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. This means that excise duty revenue from alcoholic drinks is not buoyant.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این به این معنی است که مالیات بر درآمد از نوشیدنی‌های الکلی، شناور نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این به این معنی است که درآمد مشمول مالیات غیر قانونی از نوشیدنی های الکلی ناپایدار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The present one left vehicle excise duties at £100, unchanged for the fifth year running.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حال حاضر قیمت یک وسیله نقلیه در ۱۰۰ پوند در سال پنجم تغییر نکرده است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر یکی از وظایف مالیات بر ارزش افزوده را از 100 پوند به دست آورد، بدون تغییر برای سال پنجم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The excise officer measures the amount of fermentable material - malt and other sugars - in the wort.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مامور مالیات مقدار قابل تخمیر، مالت و دیگر قندها را در wort اندازه‌گیری می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]افسر مالیات بر ارزش افزوده میزان مواد قابل اشتعال - مالت و سایر قندها را در کودها اندازه گیری می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Even in the eighteenth century excise returns reveal that 12 big London breweries accounted for 25 percent of the national production.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حتی در قرن هجدهم، excise نشان داد که ۱۲ کارخانه بزرگ London ۲۵ درصد از تولید ملی را تشکیل می‌دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حتی در قرن هجدهم، درآمد مالیاتی نشان می دهد که 12 کارخانه شیرینی فروشی در لندن 25 درصد تولید ملی را تشکیل می دهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Now he could no more excise it from his brain cells than he could sever his past from his future.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اکنون دیگر نمی‌توانست آن را از سلول‌های مغزش باز کند تا بتواند گذشته را از آینده خود جدا کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر او نمی تواند آن را از سلول های مغزی خود را غیر مستقیم از او می تواند گذشته خود را از آینده خود را قطع
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Mr. Banks Obviously Customs and Excise must be congratulated on its vigilance.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آقای بنکس ظاهرا گمرک و گمرک باید از هوشیاری خود تبریک بگویند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آقای بانک ها، بدیهی است که گمرک و مالیات بر ارزش افزوده باید هشدار داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The indirect taxes are collected by Customs and Excise.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مالیات غیرمستقیم با گمرک و گمرک جمع‌آوری می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مالیات غیر مستقیم توسط گمرک و مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Meanwhile Customs and Excise is celebrating what it believes to be a significant blow to the drugs trade.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در همان حال، گمرک و گمرک آنچه را که باور دارد ضربه قابل‌توجهی به تجارت مواد مخدر است را جشن می‌گیرند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در عین حال گمرک و مالیات بر ارزش افزوده جشن می گیرند که به اعتقاد آن یک ضربه قابل توجه برای تجارت مواد مخدر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف excise

مالیات غیر مستقیم (اسم)
excise , indirect tax
مالیات کالاهای داخلی (اسم)
excise
قطع کردن (فعل)
ablate , cut off , cut , disconnect , interrupt , intercept , out , rupture , burst , cross , operate , flick , excise , cleave , fell , discontinue , traverse , intermit , exsect , excide , exscind , hew , leave off , put by , retrench , skive , stump , snip off
مالیات بستن بر (فعل)
levy , assess , excise , impose , scot
شکافتن (فعل)
fracture , rift , dispart , excise , split , rive , pierce , chink , slot , cleave , hackle , slit , fission , rip

معنی کلمه excise به انگلیسی

excise
• tax levied on the manufacture or sale of a product within a country
• cut out, cut off; remove; impose an excise tax
• excise is a tax that the government of a country puts on goods produced for sale in that country; a technical term.
excise taxes
• tax placed on goods sold within a country
customs and excise
• customs and excise is a british government department which is responsible for collecting duty on imported goods and for collecting taxes on some goods produced in britain.
department of customs and excise
• government department which oversees import taxes and taxes on products made in a country

excise را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمد ضیایی بیگدلی ١١:٣٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٢
excise tax- مالیات بر فروش (در ایران به شکل کلی از همه نوع کالاها تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود) . این مالیات توسط فروشنده بسته به میزان خرید از برخی کالاها از خریدار اخذ می شود که فروشنده قبلاً آن را به دولت پرداخت کرده است و فروشنده بخشی یا کل این بار مالیاتی را بسته به امکان (البته در یک اقتصاد بازارآزاد) به خریدار منتقل می کند. از جمله مالیات های غیر مستقیم است که مؤدی مالیاتی به طور غیر مستقیم با دولت طرف می شود دولت به طور مستقیم (مانند مالیات بر درآمد) با مؤدی طرف نیست. در ایران مالیات بر دخانیات به طور خاص، در آمریکا و اروپا از مشروبات الکلی و بنزین از جمله این نوع مالیات هستند.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی excise
کلمه : excise
املای فارسی : اخکیس
اشتباه تایپی : ثطزهسث
عکس excise : در گوگل


آیا معنی excise مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )