برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

existence of love

existence of love را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
Our behavioral responses are caused by cardiac emotions rather than intelligent calculations
پاسخهای رفتاری ما به واسطه محاسبه هوشمندانه از احساسات قلبی ایجاد می شود
عليرضا كريمي وند
وجود عشق
Love is the only right choice and the only satisfactory answer to the fruit of the existence of love
عشق تنها انتخاب درست و يگانه پاسخ رضایتبخش به ثمره محبت است
shiva_sisi‌
تلاش برای رسیدن به عشقی کع ارزش دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی existence of love مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )