برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1350 100 1

expectedly

معنی کلمه expectedly به انگلیسی

expectedly
• as expected, as anticipated

expectedly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سپیده ایرانی
بطور منتظره، طبق انتظار
احسانی
طبق انتظار
میلاد علی پور
همانطور که انتظار می رفت، مطابق انتظار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی expectedly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )