برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1320 100 1

expeditiousness


تندی، سرعت

معنی کلمه expeditiousness به انگلیسی

expeditiousness
• speediness, swiftness, quickness, efficiency

expeditiousness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی expeditiousness
کلمه : expeditiousness
املای فارسی : اخپدیتیوسنس
اشتباه تایپی : ثطحثیهفهخعسدثسس
عکس expeditiousness : در گوگل

آیا معنی expeditiousness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )