برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1313 100 1

explicit address


نشانی صریح

معنی explicit address در دیکشنری تخصصی

explicit address
[کامپیوتر] آدرس صریح - آدرس حافظه که در برنامه ای به زبان اصلی ،به جای نمایش سمبولیک( نمادین و غیر مستقیم ) ،به طور صریح و روشن بیان می شود . برخلاف address symdolic . - آدرس سریح ، نشانی صریح .

معنی کلمه explicit address به انگلیسی

explicit address
• memory address which is explicitly indicated in the source code

explicit address را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی explicit address
کلمه : explicit address
املای فارسی : اخپلیکیت آدرس
اشتباه تایپی : ثطحمهزهف شییقثسس
عکس explicit address : در گوگل

آیا معنی explicit address مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )