برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

FUTURE SCOPE

FUTURE SCOPE را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام
کارهای آتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی FUTURE SCOPE مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )