برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1351 100 1

Face the music


(عامیانه) عاقبت اعمال خود را چشیدن، نتیجه ی ناخوشایند عملی را تحمل کردن

بررسی کلمه Face the music

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) to assume responsibility for one's actions.

واژه Face the music در جمله های نمونه

1. The others all ran off, leaving me to face the music.
[ترجمه حمید خسروی] بقیه همه فرار کردن, تنهام گذاشتن تا نتیجه کارم (کار بدم) رو ببینم.
|
[ترجمه ترگمان]بقیه فرار کردند و مرا تنها گذاشتند تا با موزیک روبه‌رو شوم
[ترجمه گوگل]دیگران فرار کردند و من را به موزیک دعوت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sooner or later, I'm going to have to face the music.
[ترجمه ritardando89@gmail.com] دیر یا زود، باید با عاقبت کارم رو به رو شوم
|
[ترجمه ترگمان]دیر یا زود باید با موزیک روبرو بشم
[ترجمه گوگل]دیر یا زود، من باید مواظب باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You've been caught cheating now you must face the music.
...

معنی عبارات مرتبط با Face the music به فارسی

معنی کلمه Face the music به انگلیسی

face the music
• accept the unpleasant consequences of one's previous actions

Face the music را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

HAMED RAHIMI
هر چیزی که کاشتی برای خودت کاشتی
Mahshid.a
قبول کردن چیزی ک رو به روته
Ali
هرکی خربزه بخوره پای لرزشم میشینه
🐾 مهدی صباغ
Phrase of face : عواقب کار هر کسی به خودش برگشتن
محمد جواد
پذیرفتن مسئولیت کار اشتباه

to accept criticism or punishment for something you have done

to accept responsibility for something you have done:

If she lied to me, then she'll just have to face the music.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی face the music
کلمه : face the music
املای فارسی : فیس تاه موزیک
اشتباه تایپی : بشزث فاث ئعسهز
عکس face the music : در گوگل

آیا معنی Face the music مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )