برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Fall over yourself to do something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
بسیار مشتاق بودن به انجام کاری(بخصوص چیزی که معمولا انجام نمی دهید ) People were falling over themselves to help her مردم خیلی مشتاق بودند که به او کمک کنند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Fall over yourself to do something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )