برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Fasten onto

Fasten onto را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
مثل کنه چسبیدن به، پیله کردن، موی دماغ شدن، انگل کسی شدن،
توجه جلب شدن،چسبیدن به

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Fasten onto مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )