برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1288 100 1

Faux pas

/ˈfɑːksˌfoʊˈpɑː/ /ˈfɒksˌfəʊˈpɑː/

(در رفتار یا سخن) اشتباه، لغزش، گاف، خطا

بررسی کلمه Faux pas

اسم ( noun )
حالات: faux pas
• : تعریف: a tactless error in manners or behavior; social blunder.
مشابه: misstep, slip

واژه Faux pas در جمله های نمونه

1. Talking business at dinner is a faux pas in France.
[ترجمه ترگمان]صحبت درباره تجارت در هنگام صرف شام در فرانسه یک اشتباه است
[ترجمه گوگل]مشاغل صحبت کردن در هنگام شام یک فست فود در فرانسه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mercifully, circumstances now allow me to rectify this faux pas.
[ترجمه ترگمان]خدا را شکر، اوضاع و احوال به من اجازه می‌داد که این faux را جبران کنم
[ترجمه گوگل]با سپاس از لطف شما، اکنون شرایط من اجازه می دهد که این نرم افزار Faux را اصلاح کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A major faux pas is trying to entice users on one channel to your own channel.
[ترجمه ترگمان]یک اشتباه بزرگ، تلاش برای جلب کاربران در یک کانال به کانال خودتان است
[ترجمه گوگل]یک Faux pas عمده تلاش می کند تا کاربران را در یک کانال به کانال خود جذب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. No fashion faux pas we make could ever rival the male's Speedo.
[ترجمه ترگمان]هیچ عکس العملی نشون نمیده که ما میتونیم Speedo مردونه رو با هم رقابت کنیم
[ترجم ...

معنی کلمه Faux pas به انگلیسی

faux pas
• (french) "false step", embarrassing social blunder, breach of etiquette
• a faux pas is a socially embarrassing action or mistake; a formal expression.
made a faux pas
• made an error, made an embarrassing mistake

Faux pas را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
سوتی دادن!

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی faux pas
کلمه : faux pas
املای فارسی : فوکس پس
اشتباه تایپی : بشعط حشس
عکس faux pas : در گوگل

آیا معنی Faux pas مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )