برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1225 100 1

Field day

/ˈfiːldˈdeɪ/ /fiːlddeɪ/

روز فعالیت خوشایند، روز بز کشی، (ارتش) روز نظافت (پاک داشت) عمومی، روز تمرین ها و نمایشات نظامی، روز مسابقات ورزشی، هماورد روز، روز پادکوشی، (امریکا) روز گردش علمی (دانش آموزان یا دانشجویان)، روزسان، روزمشق، روزپی گردی دربیرون شهر

بررسی کلمه Field day

اسم ( noun )
(1) تعریف: a day set aside for such activities as games and athletic contests.

(2) تعریف: an occasion or opportunity for unhampered activity, expression, or the like.

- The reporters will have a field day with the latest scandal.
[ترجمه ترگمان] خبرنگاران یک روز می‌دانی با آخرین رسوایی خواهند داشت
[ترجمه گوگل] خبرنگاران با آخرین رسوایی روز میدان خواهند داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Field day در جمله های نمونه

1. Shoplifters appear to have had a field day at the January sales.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که Shoplifters در فروش‌های ماه ژانویه یک روز زمین داشته‌اند
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد Shoplifters روز جاری در فروش ژانویه داشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The tabloid press had a field day with the latest government scandal.
[ترجمه ترگمان]مطبوعات تابلوئید روز کاری با آخرین رسوایی دولت داشتند
[ترجمه گوگل]مطبوعات تبليغات روز گذشته با آخرين رسوايی حکومت، روز به روز بيشتر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I had a field day last Sunday.
[ترجمه ترگمان] یکشنبه پیش یه روز مزرعه داشتم
[ترجمه گوگل]یکشنبه گذشته یک روز مزرعه داشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The newspapers will have a field day with this story!
[ترجمه ترگمان]روزنامه‌ها روزی یک روز با این داستان روبرو خواهند شد!
[ترجمه گوگل]روزنامه های این روز را با این داستان می گیرند!
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با Field day به فارسی

بسیار موفق و شادکام بودن، موفقیت درخشان داشتن، کار مورد علاقه ی خود را با حرارت انجام دادن

معنی کلمه Field day به انگلیسی

field day
• day for outdoor sports

Field day را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
اوقات خوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی field day
کلمه : field day
املای فارسی : فیلد دی‌
اشتباه تایپی : بهثمی یشغ
عکس field day : در گوگل

آیا معنی Field day مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )