برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1326 100 1

Fifo Costing

معنی Fifo Costing در دیکشنری تخصصی

Fifo Costing
[حسابداری] هزینه یابی به روش اولین صادره از اولین وارده
[ریاضیات] هزینه یابی اولین صادره از اولین وارده

Fifo Costing را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Fifo Costing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )