برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1268 100 1

Five o'clock shadow

/ˈfaɪvəˈklɑːkˈʃæˌdoʊ/ /faɪvəˈklɒkˈʃædəʊ/

(عامیانه) ته ریش (به ویژه ته ریش که غروب در صورت کسانی که صبح ریش تراشیده اند دیده می شود)

معنی کلمه Five o'clock shadow به انگلیسی

five o'clock shadow
• beard growth that can be noticed late in the day on a man who has shaved that morning

Five o'clock shadow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
ته ریش
ریش خیلی کوتاه مردان
Reza
ته ریش.امریکن میشه stubble

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی five oclock shadow
کلمه : five o'clock shadow
املای فارسی : فایو ا`کلکک شدو
اشتباه تایپی : بهرث خ'زمخزن ساشیخص
عکس five o'clock shadow : در گوگل

آیا معنی Five o'clock shadow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )