برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Flat and Matrix Structure

Flat and Matrix Structure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
ساختار ماتریسی و تخت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Flat and Matrix Structure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )