برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Fling out

Fling out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
بیرون انداختن، به بیرون پرت کردن، دور انداختن!
-در مورد اسب و غیره) لگد انداختن، لگد پرتاب کردن، لگد زدن!
I think it's about time we flung out these old magazines
فکر می کنم اون تقریبا زمانی است که این مجلات قدیمی رو دور انداختیم!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Fling out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )