برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1198 100 1

Fold cast | Fold casts | Fold casts

معنی Fold cast | Fold casts | Fold casts در دیکشنری تخصصی

Fold cast | Fold casts | Fold casts
[زمین شناسی] قالب چین قالبی که شکل و ساختار آن تحت کنترل سنگهای چین خورده قرار دارد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Fold cast | Fold casts | Fold casts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )