برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1283 100 1

Formalization

/ˈfɔːrmələzeʃən/ /ˈfɔːmələzeʃən/

معنی: رسمی سازی، انطباق با ایین و اداب ظاهری

واژه Formalization در جمله های نمونه

1. The formalization of learning was not only unnecessary and inhibiting, but politically divisive.
[ترجمه ترگمان]رسمی سازی دانش نه تنها غیر ضروری و بازدارنده بود، بلکه از لحاظ سیاسی divisive بود
[ترجمه گوگل]رسمی شدن یادگیری نه تنها غیر ضروری و مهارتی بود، بلکه از نظر سیاسی اختلاف آمیز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The formalization of decision-making could have adverse side effects.
[ترجمه ترگمان]رسمی سازی تصمیم‌گیری می‌تواند اثرات جانبی زیان آوری داشته باشد
[ترجمه گوگل]رسمی سازی تصمیم گیری می تواند عوارض جانبی نامطلوب داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The formalization is the most distinctive characteristics.
[ترجمه ترگمان]رسمی سازی برجسته‌ترین ویژگی است
[ترجمه گوگل]رسمی سازی بیشترین ویژگی های متمایز آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Non - formalization is closely related to daily life, but also has obvious defections.
[ترجمه ترگمان]رسمی سازی ارتباط نزدیکی با زندگی روزمره دارد، اما also آشکار دارد
...

مترادف Formalization

رسمی سازی (اسم)
formalization
انطباق با ایین و اداب ظاهری (اسم)
formalization

معنی Formalization در دیکشنری تخصصی

[صنعت] رسمیت - عبارتست از میزان استاندارد بودن رویه ها، فعالیت ها و رفتار سازمان
[ریاضیات] صورت بخشی، قالب ریزی

معنی کلمه Formalization به انگلیسی

formalization
• act of making formal, act of making official (also formalisation)

Formalization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
صورت بندی
فیض
رسمیت دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی formalization
کلمه : formalization
املای فارسی : فرملیزتین
اشتباه تایپی : بخقئشمهظشفهخد
عکس formalization : در گوگل

آیا معنی Formalization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )