برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1268 100 1

Free Alongside Ship

/ˈfriːəˌlɒŋˈsaɪdˈʃɪp/ /friːəˌlɒŋˈsaɪdʃɪp/

(بازرگانی) کلیه ی هزینه های ترابری توسط ارسال کننده پرداخت شده است، ترابری پرداخته شده است (مخفف آن: .f.a.s)، مخفف ان، f است کلیه مخارج تاکنار کشتی پرداخته شده درموردکالای محموله بخارج vesselalongside free :

معنی Free Alongside Ship در دیکشنری تخصصی

[حقوق] تحویل تا کنار کشتی (بهای کالا به علاوه هزینه حمل تا کنار کشتی)
[ریاضیات] قیمت تحویل تا پهلوی کشتی

معنی کلمه Free Alongside Ship به انگلیسی

free alongside ship
• fas, quoted price includes the cost of of delivery to the side of the ship free of charges but the cost of loading onto a ship is not included

Free Alongside Ship را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
FAS
تحویل در کنار کشتی ( بندر تعیین شده)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی free alongside ship
کلمه : free alongside ship
املای فارسی : فری النگسید شیپ
اشتباه تایپی : بقثث شمخدلسهیث ساهح
عکس free alongside ship : در گوگل

آیا معنی Free Alongside Ship مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )