برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1278 100 1

Free on Board

/ˈfriːˈɑːnˈbɔːrd/ /friːɒnbɔːd/

(بازرگانی) تحویل کالا روی کشتی (یا ترن و غیره)، فوب، بدون هزینه حمل تا روی وسیله نقلیه

بررسی کلمه Free on Board

صفت و ( adjective, adverb )
• : تعریف: delivered free of charge to a buyer on board a train or ship.

واژه Free on Board در جمله های نمونه

1. Delivery can be made free on board and your order dispatched within 24 hours.
[ترجمه ترگمان]تحویل را می توان بر روی عرشه انجام داد و سفارش شما ظرف ۲۴ ساعت ارسال شد
[ترجمه گوگل]تحویل می تواند به صورت رایگان در هیئت مدیره و سفارش خود ارسال شده در عرض 24 ساعت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. FOB(Free On Board):means that the seller delivers when the goods pass the ship's rail at the named port of shipment.
[ترجمه ترگمان]FOB (فری بر روی تخته): به این معنی است که فروشنده زمانی که کالا از ریل کشتی در بندر به نام محموله عبور می‌کند، تحویل می‌دهد
[ترجمه گوگل]FOB (Free On Board): بدین معنی است که فروشنده هنگام تحویل کالا از خطوط کشتی در بندر نامی حمل و نقل ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Free on Board" means that the seller delivers when the goods pass the ship's rail at the named port of shipment.
[ترجمه ترگمان]آزاد کردن کالا به این معنی است که فروشنده زمانی که کالا از ریل کشتی در بندر به نام محموله عبور می‌کند تحویل می‌دهد
[ترجمه گوگل]رایگان در هیئت مدیره 'بدان معنی است که فروشنده هنگام تحویل کالا در خط حمل و نقل کشتی در بندر مقصد حمل و نقل را تحویل می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Free on Board در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] حمل بر مبنای F.O.B
[صنعت] بدون هزینه حمل تا روی وسیله نقلیه
[ریاضیات] ارزش کالا در بندر مبدأ، هزینه ی حمل کالا تا نقطه ی معین، قیمت اصلی کالا در بندر محل فروش، قیمت تحویل روی کشتی، تحویل در مقصد
[صنعت] تحویل کالا برروی کشتی - به این معنی که فروشنده بهای حمل و نقل را تا مکانی خاص پرداخت می نماید و مسئولیت آن از آن پس بر عهده خریدار می باشد.

معنی کلمه Free on Board به انگلیسی

free on board
• fob, term which indicates that the seller will pay all costs up to and including transportation and delivery of merchandise aboard a vessel at a port or a specified point (from that point the purchaser is responsible and will bear other costs)

Free on Board را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
FOB
تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)
راهله
تحویل کالا روی عرشه کشتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی free on board
کلمه : free on board
املای فارسی : فری اون بورد
اشتباه تایپی : بقثث خد ذخشقی
عکس free on board : در گوگل

آیا معنی Free on Board مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )