برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Full cost estimate

Full cost estimate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
برآورد کامل هزینه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Full cost estimate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )