انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1098 100 1

fabulous

تلفظ fabulous
تلفظ fabulous به آمریکایی/ˈfæbjələs/ تلفظ fabulous به انگلیسی/ˈfæbjʊləs/

معنی: شگفت اور، افسانهای، افسانهوار
معانی دیگر: (عامیانه) خیلی خوب، عالی، محشر، معرکه، افسانه مانند، داستانگونه، داستانی، دستان، شگفت انگیز، باور نکردنی، اعجاب آور، محیرالعقول، مجهول

بررسی کلمه fabulous

صفت ( adjective )
مشتقات: fabulously (adv.), fabulousness (n.)
(1) تعریف: almost beyond belief; astounding.
مترادف: astounding, incredible, stupendous, unbelievable
مشابه: inconceivable, marvelous, phenomenal, prodigious, tall

- Harry Houdini was famous for his fabulous escapes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] هری هودینی برای فرار افسانه‌ای او مشهور بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] هری هودینی برای فرار افسانه خود مشهور بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- She wasn't planning to take the job, but the company made her a fabulous offer.
ترجمه کاربر [ترجمه سعید پارساپور ] او تصمیمی برای پذیرفتن آن شغل نداشت ، با وجود این شرکت پیشنهادی باور نکردنی به او داد.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] او قصد نداشت شغل را بگیرد، اما شرکت پیشنهاد خوبی به او داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] او قصد ندارد کار را انجام دهد، اما این شرکت او را پیشنهاد شگفت انگیزی ارائه داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: like or from a fable; legendary.
مترادف: legendary
مشابه: epic, fabled, mythical, storied

- They had been told of a fabulous kingdom whose streets were paved with gold.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] به یک پادشاهی افسانه‌ای گفته بودند که خیابان‌ها با طلا فرش شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] آنها از یک پادشاهی افسانه ای که خیابان های آنها با طلا پیچیده شده بود گفته شده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(3) تعریف: (informal) exceptionally pleasing; excellent.
مترادف: excellent, marvelous, tremendous, wonderful
مشابه: bad, great, incredible, super, superb

- Wasn't that a fabulous party?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] آیا این یک جشن عالی نبود؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] این یک مهمانی افسانه نبود؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- This restaurant has fabulous desserts!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این رستوران دسرهای بی‌نظیر خود را دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] این رستوران دارای دسر های افسانه است!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه fabulous در جمله های نمونه

1. a fabulous trip to hamadan
ترجمه یک سفر عالی به همدان

2. A girl should be two things: classy and fabulous.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] یه دختر باید دو چیز باشه عالی و افسانه‌ای
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دختر باید دو چیز باشد: درجه یک و افسانه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. A fabulous breakfast matters more than anything else.
ترجمه کاربر [ترجمه سعید پارساپور ] یک صبحانه بیاد ماندنی (ناب) به هر چیز دیگری می ارزد.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک صبحانه عالی بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]صبحانه افسانه بیشتر از هر چیز دیگری مهم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. This is a fabulous sum of money.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مبلغ بسیار جالبی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مبلغ افسانه ای است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. This is a fabulous album. It's fresh, varied, fun.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این یک آلبوم عالی است تازه، متنوع و سرگرم‌کننده است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک آلبوم افسانه ای است تازه، متنوع و سرگرم کننده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. She looked absolutely fabulous in her dress.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اون کاملا تو لباسش عالی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در لباس او کاملا افسانه دید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. We had a fabulous time at the party.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] ما تو مهمونی خیلی خوش گذروندیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما زمان عجیب در حزب داشتیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The unicorn is a fabulous creature/beast.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تک‌شاخ یک حیوان افسانه‌ای است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تک شاخ موجودات افسانه / جانور است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. She bagged a fabulous fortune according to the will.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اون براساس وصیت‌نامه یه شانس فوق‌العاده رو به دست گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او با توجه به اراده، ثروت شگفت انگیز را بگشاید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The room has fabulous views across the lake.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این اتاق نمای شگفت انگیزی از دریاچه دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اتاق دارای منظره افسانه ای در کنار دریاچه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. We're offering a fabulous free gift with each copy you buy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما با هر کپی که می‌خرید یک هدیه مجانی ارائه می‌کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما یک هدیه رایگان افسانه ای را با هر کپی که خرید می کنید ارائه می دهیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The house had a fabulous view out to the Strait of Georgia and the Rockies beyond.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این خانه نمای شگفت انگیزی از تنگه جورجیا و کوه‌های راکی فراتر از آن داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این خانه دارای منظره افسانه ای به تنگه جورجیا و اسکی که فراتر از آن بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. During each war the monopoly capitalists amassed fabulous wealth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در طی هر جنگ، سرمایه داران انحصاری ثروت عالی گرد آوردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طول هر جنگ سرمایه داری انحصاری ثروت افسانه ای را جمع کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. During each show we will be raffling a fabulous prize.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در طی هر نمایش یک جایزه فوق‌العاده دریافت خواهیم کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طی هر نمایش، ما یک جایزه افسانه ای می نویسیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. The scenery and weather were fabulous.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]منظره و هوا شگفت‌انگیز بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مناظر و آب و هوا شگفت انگیز بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف fabulous

شگفت اور (صفت)
extraordinary , wonderful , exclamatory , fabulous
افسانهای (صفت)
fictional , incredible , fabulous , legendary , fictive
افسانهوار (صفت)
fabulous

معنی کلمه fabulous به انگلیسی

fabulous
• wonderful, marvelous; unbelievable; legendary, imaginary; from a legend
• you use fabulous to say how wonderful or impressive something is; an informal use.
• fabulous creatures, places, or things occur in stories or legends, but are not real or true; a literary use.

fabulous را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

Nazanin.z ١٥:٥٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٣
هیجان اور
|

m ١٥:٢٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦
شگفت انگیز
|

na ٠٦:٣٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٨
افسانه ای
|

Milad😋 ١٨:٣٢ - ١٣٩٧/١١/٢٢
wondeful=incredible
|

Hossein ٢٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧
معرکه
|

Sogand ١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦
شگفت انگیز
|

میثم علیزاده ١٧:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/١٩
● محشر
● افسانه ای
● بسیار زیاد
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fabulous
کلمه : fabulous
املای فارسی : فبولوس
اشتباه تایپی : بشذعمخعس
عکس fabulous : در گوگل


آیا معنی fabulous مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )