برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1276 100 1

face to face

/feɪs tu feɪs/ /feɪs tu feɪs/

1- روبرو، مقابل، رو در رو 2- (با : with) نزدیک، در برابر، در جلو، در حضور

بررسی کلمه face to face

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in the presence of each other; in person.
مشابه: in person, tete-a-tete

- Penpals for years, they were finally meeting face to face.
[ترجمه ترگمان] سال‌ها بود که با هم روبرو شده بودند
[ترجمه گوگل] سالهاست که به صورت تجارتی برگزار می شود، آنها سرانجام با یکدیگر روبرو می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه face to face در جمله های نمونه

1. I sat face to face with her.
[ترجمه ترگمان]با او رو به رو شدم
[ترجمه گوگل]من با چهره به چهره اش نشستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The room fell silent as she came face to face with the man who had tried to kill her.
[ترجمه ترگمان]اتاق ساکت شد و با مردی روبه‌رو شد که سعی کرده بود او را بکشد
[ترجمه گوگل]اتاق خاموش شد، وقتی که با مردی که قصد داشت او را بکشد چهره به چهره بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. At that moment he came face to face with Sergeant Burke.
[ترجمه ترگمان]در آن لحظه با گروهبان برک روبه‌رو شد
[ترجمه گوگل]در آن لحظه او با سرباز برک روبرو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was at an early age brought face to face with the horrors of war.
[ترجمه ترگمان]او در نخستین سنین پیری بود که با آن وحشت‌های جنگ روبه‌رو شد
[ترجمه گوگل]او در سن نوجوانی با وحشت از جنگ مواجه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی face to face در دیکشنری تخصصی

[نساجی] رویه به رویه - رو در رو
[زمین شناسی] رو در رو
[زمین شناسی] رو در رو

معنی کلمه face to face به انگلیسی

face to face
• in person (as opposed to by telephone, etc.)
face to face talk
• discussion in which two people meet in person
met face to face
• conversed in person

face to face را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ع
چهره به چهره
yasaman
چهره به چهره
دکتر محمدرضا ایوبی صانع
مستقیم -مستقیماْ-بدون واسطه
مرتضی بزرگیان
رو در رو
محدثه فرومدی
چهره به چهره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی face to face
کلمه : face to face
املای فارسی : فیس تو
اشتباه تایپی : بشزث فخ بشزث
عکس face to face : در گوگل

آیا معنی face to face مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )