برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

faculty of observation


قوه مشاهده، بینش، مشاهدات جوی

faculty of observation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
بينش ، قواي ذهني احساس و درك sensibility
نيروهاي ذهني از قلب عشق mental forces of the Love heart
Your arm is the world of true love, whispers of romance the Super sense love heart and together with hug heat awake of the "
smell of Love paradise, is full of enjoyable peace of mind
بازوی شما دنیایی از عشق واقعی است، زمزمه های عاشقانه قلب سوپراسانه قلب عاشق و با هم آغوش گرما بیدار از "
� بوی عشق بهشت، پر از آرامش لذت بخش از ذهن است
Your hug is a world of motivation for the love and fervor of femininity(Lady's feelings) to live a life with real love
آغوش شما دنياي انگيزه عشق و لطافت بانويي براي سپري جان زندگي با عشق واقعي است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی faculty of observation
کلمه : faculty of observation
املای فارسی : فکولتی اوف ابسروتین
اشتباه تایپی : بشزعمفغ خب خذسثقرشفهخد
عکس faculty of observation : در گوگل

آیا معنی faculty of observation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )