برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

featuring

featuring را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عماد
شامل
با وجود
فواد بهشتی
دارای
dada life
به همراه
محدثه فرومدی
مشتمل بر، دربردارنده، دربرگیرنده
نشان‌دهنده
گلی افجه
به شکل
در قالب
Dr Erfan
جلوه دادن
Tony
در موسیقی به معنی (با همخوانیِ)...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی featuring مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )