برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1360 100 1

fib

/fɪb/ /fɪb/

معنی: ضربت، ضرب، دروغ، دروغ در چیز جزئی، دروغ گفتن
معانی دیگر: دروغ کوچک، دروغ کم اهمیت، دروغ مصلحت آمیز، جفنگ، دروه، دروه در چیز جزئی، دروه گفتن

بررسی کلمه fib

اسم ( noun )
• : تعریف: a trivial or unimportant lie.
مشابه: story
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: fibs, fibbing, fibbed
مشتقات: fibber (n.)
• : تعریف: to tell a fib.

- She fibs about her age.
[ترجمه اهورا] او درباره ی سنش دروغ میگوید
|
[ترجمه ترگمان] اون به سن و سال اون دروغ گفت
[ترجمه گوگل] او درباره سنش فیبری دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه fib در جمله های نمونه

1. " I told a fib about my age, " little Tom said.
[ترجمه بحیرا] تام کوچولو گفت: من در مورد سنم دروغ گفتم
|
[ترجمه ترگمان]تام کوچولو گفت: \" من در مورد سن من دروغ گفتم \"
[ترجمه گوگل]کمی تام گفت: 'من گفتم یک فیبر از سن من است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Come on, don't fib! Where were you really last night?
[ترجمه بحیرا] زود باش، دروغ نگو ! دیشب واقعا کجا بودی؟
|
[ترجمه ترگمان]! زود باش، تکون نخور دیشب کجا بودی؟
[ترجمه گوگل]بیا، فیبوناچی نکن! شما واقعا شب گذشته کجا بودید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Puss had decided to fib a little and claim that his master was called the Marquis of Carabas.
[ترجمه ترگمان]دخترک تصمیم گرفته بود ک ...

مترادف fib

ضربت (اسم)
smash , chop , skelp , impact , strike , stroke , hit , bat , smack , bop , beat , slap , whack , butt , blow , impulse , bump , knock , fib , biff , thump , bob , cuff , buffet , buff , dint , hack , pound , impulsion , lead-off , thwack , percussion , plunk , swat , whang
ضرب (اسم)
chop , impact , strike , stroke , hit , bop , shock , beat , butt , drum , blow , impulse , multiplication , coining , bruise , fib , box , buffet , buff , punch , slash , smite , cob , coinage , stab , wham , ictus , sock
دروغ (اسم)
fiction , false , equivocation , fable , lie , fib , bung , falsehood , untruth
دروغ در چیز جزئی (اسم)
fib
دروغ گفتن (فعل)
lie , belie , gab , fib , prevaricate , weasel , whiff , equivocate , lay to

معنی کلمه fib به انگلیسی

fib
• lie, falsehood
• lie; beat, hit (slang)
• a fib is a small lie which is not very important; an informal word.
• if you are fibbing, you are telling lies, but not very important ones; an informal word.

fib را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
دروغ ، چاخان
حسین اسماعیلی زاد
دروغ جزئی و بی اهمیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fib
کلمه : fib
املای فارسی : فیب
اشتباه تایپی : بهذ
عکس fib : در گوگل

آیا معنی fib مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )