برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1321 100 1

field hospital

/ˈfiːldˈhɑːˌspɪtəl/ /fiːldˈhɒspɪtəl/

(ارتش) بیمارستان صحرایی

بررسی کلمه field hospital

اسم ( noun )
• : تعریف: a hospital-like facility set up for emergency treatment of soldiers near the fighting zone.

معنی کلمه field hospital به انگلیسی

field hospital
• provisional hospital, temporary hospital (set up near a battlefield, near the site of a natural disaster, etc.)
• a field hospital is a temporary hospital that is set up near a battlefield to deal with casualties.

field hospital را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی field hospital
کلمه : field hospital
املای فارسی : فیلد هاسپیتال
اشتباه تایپی : بهثمی اخسحهفشم
عکس field hospital : در گوگل

آیا معنی field hospital مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )