برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fielo hospital


بیمارستان صحرائى یاموقتى، بیمارستان سیار

fielo hospital را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fielo hospital
کلمه : fielo hospital
املای فارسی : فیلو حسپیتال
اشتباه تایپی : بهثمخ اخسحهفشم
عکس fielo hospital : در گوگل

آیا معنی fielo hospital مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )