برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

figurative meaning

figurative meaning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
معنای مجازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی figurative meaning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )