برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

fixed effects estimator

fixed effects estimator را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید
برآوردگر اثرات ثابت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fixed effects estimator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )