برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1320 100 1

flag of truce


پرچم سپید (نشان تمایل به مذاکره با دشمن)، پرچم آتش بس

بررسی کلمه flag of truce

اسم ( noun )
• : تعریف: a white flag displayed to an enemy to indicate a desire to talk together or surrender.

واژه flag of truce در جمله های نمونه

1. No flag of truce possible. Men are willing to die, provided their opponent will kill them.
[ترجمه ترگمان]هیچ پرچم صلح ممکن نیست مردان حاضر به مردن هستند، به شرط آنکه حریف آن‌ها را بکشد
[ترجمه گوگل]پرچم آتش بس ممکن نیست مردان حاضر به مرگ هستند، اگر حریفشان آنها را بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The two commanders met under a white flag of truce. Grant demanded unconditional surrender.
[ترجمه ترگمان]دو فرمانده با پرچم سفید متارکه جنگ مواجه شدند گرانت خواستار تسلیم بی‌قید و شرط شد
[ترجمه گوگل]دو فرمانده زیر یک پرچم سفید پیمان ملاقات کردند گرانت خواستار تسلیم بدون قید و شرط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The ship was flying the flag of truce.
[ترجمه ترگمان]کشتی پرچم را به اهتزاز درآورد
[ترجمه گوگل]کشتی پرچم آتش بس بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We could see the man who carried the flag of truce attempting to hold Silver back.
[ترجمه ترگمان]ما مردی را دیدیم که پرچم متارکه جنگ را به دست داشت و سعی می‌کرد سیلور را ...

flag of truce را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی flag of truce
کلمه : flag of truce
املای فارسی : فلگ اوف تروک
اشتباه تایپی : بمشل خب فقعزث
عکس flag of truce : در گوگل

آیا معنی flag of truce مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )