برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

flash mob

معنی کلمه flash mob به انگلیسی

flash mob
• crowd of people that appear in places determined in advance and do something briefly and dissipate within a matter of minutes or in a flash

flash mob را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
بگونه ی flashmob هم نوشته میشود که یک گردهم آمدن بزرگ گروهی در مکانی است که با اینترنت یا رسانه آگاه شده اند که پس از انجام حرکاتی هم آهنگ پراکنده میشوند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی flash mob مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )