برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

flat out


(عامیانه) 1- با سرعت تمام، با کوشش هرچه بیشتر 2- آشکارا، به وضوح، قطعا، با سرعت تمام، با حداکثر تندی

بررسی کلمه flat out

صفت و ( adjective, adverb )
(1) تعریف: (informal) at maximum speed or strength.
مشابه: with a vengeance

- We worked flat-out through the night.
[ترجمه Kambiz] ما تمام شب حسابی کار کردیم
|
[ترجمه ترگمان] ما در شب صاف و حسابی کار می‌کردیم
[ترجمه گوگل] ما از طریق شب کار کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: definite; thorough; complete.
مشابه: arrant, downright, flat, outright, plain

- He was a flat-out liar.
[ترجمه شهرزاد زیبا] او یک دروغگوی کامل بود|
[ترجمه ترگمان] اون یه دروغگوی flat بود
[ترجمه گوگل] او یک دروغگو بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه flat out در جمله های نمونه

1. The car was going flat out at 120 mph.
[ترجمه ترگمان]ماشین با سرعت ۱۲۰ مایل بر ساعت حرکت می‌کرد
[ترجمه گوگل]این ماشین با سرعت 120 مایل در ساعت راه می رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Workers are working flat out to meet the rise in demand for new cars.
[ترجمه ترگمان]کارگران در حال کار برای برآورده کردن میزان تقاضا برای اتومبیل‌های جدید هستند
[ترجمه گوگل]کارگران در حال کار کردن هستند تا با افزایش تقاضا برای اتومبیل های جدید مواجه شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She asked him flat out if he was seeing another woman.
[ترجمه ترگمان]از او پرسید که آیا زن دیگری را می‌بیند یا نه
[ترجمه گوگل]اگر او زن دیگری را ببیند از او پرسید:
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's a 30-year mortgage we just flat out can't handle.
[ترجمه ترگمان]یه رهن ۳۰ ساله داریم که نمیتونیم از پسش بر بیایم
[ترجمه گوگل]این یک وام مسکن 30 ساله است که ما فقط می توانیم آن را خرج کنیم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه flat out به انگلیسی

flat out
• (informal) directly, bluntly, in a straightforward manner; as fast as possible, very quickly

flat out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سپید ناناز
مسطح کردن
Mozhgan
بسیار سریع،سخت
جلال نجاریزدی
خیلی سریع و با تلاش فراوان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی flat out
کلمه : flat out
املای فارسی : فلت آوت
اشتباه تایپی : بمشف خعف
عکس flat out : در گوگل

آیا معنی flat out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )