برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1282 100 1

flea market

/ˈfliːˈmɑːrkət/ /fliːˈmɑːkɪt/

بازار کهنه فروش ها (معمولا در هوای آزاد و هرچند وقت یک بار)، سمساری، بازار مخصوص فروش اشیاء ارزان قیمت یا دست دوم

بررسی کلمه flea market

اسم ( noun )
• : تعریف: a market, usu. outdoors, at which mostly secondhand goods are sold cheaply.

واژه flea market در جمله های نمونه

1. He headed back towards the flea market and was quickly swallowed up in the crowd.
[ترجمه ترگمان]به طرف بازار کهنه فروشان برگشت و به سرعت در میان جمعیت فرو رفت
[ترجمه گوگل]او به سمت بازار کلوچه برگشت و به سرعت در جمعیت فرو برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. My friend likes to stroll around the flea market on the chance of picking up something of value.
[ترجمه ترگمان]دوست من دوست دارد در بازار کهنه فروشان قدم بزند و مقداری از ارزش را بردارد
[ترجمه گوگل]دوست من دوست دارد در مورد بازار کلوچه در مورد احتمال برداشت چیزی از ارزش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A man approached him at the automotive flea market, offering $ 000 in cash, no questions asked.
[ترجمه ترگمان]مردی در بازار کهنه فروشان به او نزدیک شد و هزار دلار پول در آورد و هیچ سوالی نپرسید
[ترجمه گوگل]یک مرد به او در بازار کک های خودرو نزدیک شد، مبلغ 000 دلار به صورت نقدی ارائه می دهد، هیچ سوالی پرسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. At a flea market, McMichael can spot the familiar royal blue bubble shape sitting in a heap yards away.
...

معنی کلمه flea market به انگلیسی

flea market
• open-air market, market where cheap or used goods are sold
• a flea market is an outdoor market selling cheap second-hand goods and sometimes also antiques.

flea market را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا جهانبخشی
بازار دستفروش ها
N_ye
Flea market: a second hand market
شهپر
سمساري
Ali
سمساری
Hengameh
بازار رو باز که جنس دست دوم میفروشن.بازار تاناکورا
sarina
A market that sold things cheap

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی flea market
کلمه : flea market
املای فارسی : فلی مارکت
اشتباه تایپی : بمثش ئشقنثف
عکس flea market : در گوگل

آیا معنی flea market مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )