برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

flight deck

/ˈflaɪtˈdek/ /flaɪtdek/

(کشتی هواپیمابر) عرشه (که هواپیماها از آن به پرواز در می آیند)، عرشه ی پرواز، عرشه ناو هواپیمابر

بررسی کلمه flight deck

اسم ( noun )
(1) تعریف: the top surface of an aircraft carrier, used as a runway.

(2) تعریف: an elevated front section in some airplanes, occupied by the pilot, copilot, and engineer.

واژه flight deck در جمله های نمونه

1. Eddie returned to the flight deck .
[ترجمه ترگمان]ادی به عرشه پرواز برگشت
[ترجمه گوگل]ادی به عرشه پرواز برگشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Upon the flight deck of the leading Cerean man o' war, the Starship Sandra, stood the Captain.
[ترجمه ترگمان]به عرشه دوم جنگ که در آن سوی جنگ منتهی می‌شد، the سندرا، ایستاده بود
[ترجمه گوگل]بر روی عرشه هواپیمای جنگنده مرد سرانی، شاهکار ساندرا، کاپیتان ایستاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. With engine modifications, more fuel efficiency, a new flight deck.
[ترجمه ترگمان]با تغییرات موتور، بازده سوخت بیشتر، یک عرشه پرواز جدید
[ترجمه گوگل]با تغییرات موتور، بهره وری سوخت بیشتر، عرشه پرواز جدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When I came up on the flight deck and saw the disappointed faces, I knew something was wrong.
[ترجمه ترگمان]وقتی به عرشه کشتی رفتم و چهره‌های نا امیدی را دیدم، می‌دانستم که چیزی اشتباه است
[ترجمه گوگل]هنگامی که من در عرشه پرواز آمدم و چ ...

معنی کلمه flight deck به انگلیسی

flight deck
• runway of an aircraft carrier located on the upper deck; cockpit of the airplane
• the flight deck of an aircraft carrier is the flat open surface on the deck where aircraft take off and land.
• the flight deck of a large aeroplane is the area at the front where the pilot works and where all the controls are.

flight deck را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
کابین خلبان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی flight deck
کلمه : flight deck
املای فارسی : فلایت دکک
اشتباه تایپی : بمهلاف یثزن
عکس flight deck : در گوگل

آیا معنی flight deck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )