برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

flounce off

flounce off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
با عصبانیت کسی رو ترک کردن،با عصبانیت و پرخاش کنان رفتن،با عصبانیت حرکت کردن

(با تندی یا طرز پرخاشآمیز) حرکت کردن،(ناگهان یا از روی خشم و غیره) تکان خوردن،پرخاشیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی flounce off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )