برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

folk tale

/ˈfoʊk teɪl/ /ˈfoʊk teɪl/

داستان مردمی، قصه ی عامیانه، داستان دهان به دهان

بررسی کلمه folk tale

اسم ( noun )
• : تعریف: a story of anonymous authorship, passed on orally by the common people of a region or country, and often incorporating the myths and legends of that people, or including a moral.
مشابه: fable

واژه folk tale در جمله های نمونه

1. This Navajo folk tale describes the creation of the Earth.
[ترجمه ترگمان]این قصه عامیانه Navajo خلق زمین را شرح می‌دهد
[ترجمه گوگل]این داستان عامیانه ناواهو، خلق زمین را توصیف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This is a folk tale.
[ترجمه ترگمان]این داستان مردم است
[ترجمه گوگل]این داستان عامیانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One folk tale about Johnson suggested he was protected by an extraordinary power.
[ترجمه ترگمان]یکی از داستان‌های مردم درباره جانسن بیان داشت که او با قدرتی فوق‌العاده از او محافظت می‌کند
[ترجمه گوگل]یک داستان عامیانه در مورد جانسون پیشنهاد کرد او توسط یک قدرت فوق العاده محافظت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. An ancient folk tale, it became the source of a number of legends and literary adaptations.
[ترجمه ترگمان]داستان باستانی مردم، به منبع تعدادی از افسانه‌ها و سازگاری‌های ادبی تبدیل شد
[ترجمه گوگل]داستان عامیانه باستانی، منبع تعدادی از افسانه ها و سازگاری ادبیات بود
...

معنی کلمه folk tale به انگلیسی

folk tale
• story originating from and passed down by the common people of a country or region (usually transmitted orally)

folk tale را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dr seif
قصه های کهن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی folk tale
کلمه : folk tale
املای فارسی : فولک تل
اشتباه تایپی : بخمن فشمث
عکس folk tale : در گوگل

آیا معنی folk tale مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )