برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
for - time

for a time

for a time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
برای مدت کوتاهی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
used for saying what happened or existed during a short period before it changed
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
for a short period

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی for a time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )