برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1278 100 1

for goodness sake

واژه for goodness sake در جمله های نمونه

1. Keep your voice down, for goodness sake.
[ترجمه ترگمان]به خاطر خدا صدات رو بیار پایین
[ترجمه گوگل]صدای خود را پایین بیاورید، به خاطر خدا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Calm down, for goodness sake. It's nothing to get excited about!
[ترجمه ترگمان] \"آروم باش، محض رضای خدا\" هیچ چیز برای هیجان‌زده شدن نیست!
[ترجمه گوگل]آرام باشید، به خاطر خدا هیچ چیز در مورد هیجان!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Oh for goodness sake, stop pratting around and get on with your work!
[ترجمه ترگمان]اوه، تورو خدا بس کن و کارت رو تموم کن
[ترجمه گوگل]ایا به خاطر بهشت، متوقف کردن مشغول کردن و کار با شما هستم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For goodness sake, Peter, why don't you just let yourself go for once?
[ترجمه ترگمان]به خاطر خدا، پیتر، چرا خودت رو برای اولین بار ول نمی‌کنی بری؟
[ترجمه گوگل]به خاطر خدا، پیتر، چرا شما فقط خودتان را برای یک بار اجازه دهید؟
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه for goodness sake به انگلیسی

for goodness sake
• for god's sake, for heaven's sake (expression of exasperation or anger)

for goodness sake را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nasim
وای خدای من(در هنگام عصبانیت یا وقتی اتفاق بدی افتاده)
الهه
محض رضای خدا
مجتبی پیرانی
I am surprised or annoyed by this
ترجمه ی نسیم‌ خانم‌ درسته.
مثال: سیل به میانه ی شهر هم‌آسیب زده.
(با حالت تعجب و ناراحتی) وااای خداای من
جلال نجاریزدی
ای داد و بیداد
چنور
تو را بە خدا!!!!!
صالــــــح افتخـــــــــــــاری
oh, for goodness sake, Pari has written a letter!
عجب! پری نامه نوشته است!
F
پناه بر خدا
F
وای پناه برخدا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی for goodness sake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )