برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1325 100 1

forebear

/ˈfɔːrˌber/ /ˈfɔːbeə/

معنی: نیا، جد اعلی
معانی دیگر: جد (اجداد)، forbear معمولا بصورت جمع نیا، اجداد

بررسی کلمه forebear

اسم ( noun )
• : تعریف: an ancestor or forefather.
مشابه: ancestor, predecessor, progenitor

واژه forebear در جمله های نمونه

1. I'll come back to the land of my forebears.
[ترجمه taha] من به سرزمین اجدادم خواهم آمد(می آیم)
|
[ترجمه ترگمان]من به سرزمین forebears بر می‌گردم
[ترجمه گوگل]من به سرزمین پسرانم می آیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. One of his forebears could have won the support of Wilfrid.
[ترجمه ترگمان]یکی از نیاکان او می‌توانست حمایت of را به دست آورد
[ترجمه گوگل]یکی از پیشگامانش می توانست حمایت ویلفرد را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Like their forebears, they chose subjects to illustrate the many facets of village life.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها همانند پیشینیان خود، موضوعاتی را انتخاب کردند که جنبه‌های بسیاری از زندگی روستایی را نشان دهند
[ترجمه گوگل]آنها مانند پیشینیان خود را انتخاب کردند تا جنبه های بسیاری از زندگی روستا را نشان دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف forebear

نیا (اسم)
stock , ancestor , forefather , granddad , grandpapa , gaffer , forbear , forebear , grandfather , grandpa
جد اعلی (اسم)
forbear , forebear

معنی کلمه forebear به انگلیسی

forebear
• ancestor, forefather
• your forebears are your ancestors; a literary word.

forebear را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
سلف، (در جمع) اسلاف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی forebear
کلمه : forebear
املای فارسی : فربیر
اشتباه تایپی : بخقثذثشق
عکس forebear : در گوگل

آیا معنی forebear مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )