برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

forever sweet

forever sweet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
For another few months life will last for me forever sweet and smiling
چند ماه دیگر زندگی تا ابدیت برایم شیرین لبخند عسلي 😍میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی forever sweet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )