برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1274 100 1

fork lift truck

واژه fork lift truck در جمله های نمونه

1. They'd had a huge fork lift truck on the roof where they stored materials.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها یک کامیون بلند بر روی سقف داشتند که در آنجا مواد ذخیره‌شده را حمل می‌کردند
[ترجمه گوگل]آنها یک بالابر کامیون بزرگ روی سقف که مواد آنها را نگهداری می کردند داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He needed a fork lift truck to carry it to the official weighing.
[ترجمه ترگمان]او به یک کامیون بلند پایه احتیاج داشت تا آن را به وزن رسمی حمل کند
[ترجمه گوگل]او به کامیون بالابر نیاز داشت تا آن را به وزن رسمی حمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We provided explosion protection conversions for many international fork lift truck manufacturers.
[ترجمه ترگمان]ما تبدیلات حفاظت از مواد منفجره را برای بسیاری از تولید کنندگان کامیون حمل و نقل بین‌المللی تامین کردیم
[ترجمه گوگل]ما برای بسیاری از سازندگان کامیون های بین المللی ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Fork lift truck or suitable lifting equipment must be provided by the buyer.
...

معنی کلمه fork lift truck به انگلیسی

fork lift truck
• a fork-lift or a fork-lift truck is a small vehicle with two movable arms on the front that are used to lift heavy loads.

fork lift truck را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی صباغ
لیفت تراک
خودروی لیفت تراک (که برای برداشتن و حمل و نقل بارهای سنگین به کار می رود.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fork lift truck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )